หลวงพ อทัตตชีโว

พระภาวนาวิริยคุณเลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช :: Dhammakaya .... อยู่ในบุญ : เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดี เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา .... ผจญมาร โดย เผด็จ ผ่องสวัสดิ (หลวงพ่อทัตตชีโว). คณะศิษย์วัดพระธรรมกายน้อมบูชา 77 ปี 46 พรรษาหลวงพ่อทัตตชี. มุทิตาสักการะในวาระครบรอบ 72 ปี พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว .... คำสอนหลวงพ่อทัตตชีโว. คำสอนหลวงพ่อทัตตชีโว. การ์ดเล็กๆ!จากดวงจิตน้อย ๆ ของลูกเณรถึงหลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวัน .... คำสอนหลวงพ่อทัตตชีโว. มุทิตาสักการะในวาระครบรอบ 72 ปี พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว ...